Waarom fotovoltaïsche energie zinvol is

Fotovoltaïsche energie is een vorm van zonne-energie die werkt door zonlicht om te zetten in elektriciteit. In de afgelopen jaren is fotovoltaïsche energie een van de snelst groeiende energiebronnen geworden en een belangrijk onderdeel van de wereldwijde energiemix. In deze gids gaan we na waarom fotovoltaïsche energie een verstandige en duurzame investering is.

  1. Klimaatverandering en vervuiling

Klimaatverandering en vervuiling zijn twee van de grootste uitdagingen waar we vandaag voor staan. Fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas zijn belangrijke bronnen van broeikasgasemissies die bijdragen tot de opwarming van de aarde en ons milieu vervuilen. Fotovoltaïsche energie is een schone energiebron die geen broeikasgassen produceert en dus een belangrijke bijdrage levert aan de bescherming van het milieu. Door fotovoltaïsche systemen te installeren, kunt u uw ecologische voetafdruk verkleinen en de gevolgen van de klimaatverandering helpen beperken.

  1. Onafhankelijkheid van energieleveranciers

Een van de grootste voordelen van fotovoltaïsche installaties is de onafhankelijkheid van energieleveranciers. De meeste energieleveranciers halen hun elektriciteit uit fossiele brandstoffen en hebben daarom schommelingen in de energieprijzen en afhankelijkheden van andere landen. Met fotovoltaïsche systemen kunt u echter uw eigen energie produceren en wordt u onafhankelijk van energieleveranciers. Bovendien kunt u geld verdienen door het overschot aan elektriciteit aan het net te leveren of het overschot aan elektriciteit op te slaan en later te gebruiken.

  1. Kostenbesparing

Een ander voordeel van fotovoltaïsche energie is de mogelijkheid om op lange termijn kosten te besparen. Hoewel de initiële investering in fotovoltaïsche systemen nog steeds relatief hoog is, zijn de installatiekosten de laatste jaren aanzienlijk gedaald. Bovendien zijn er nu een groot aantal subsidieprogramma’s en belastingvoordelen die het gebruik van fotovoltaïsche systemen ondersteunen. Bovendien kunt u door de besparing op energiekosten op termijn uw geld terugverdienen en zelfs winst maken.

  1. Technologische vooruitgang

De fotovoltaïsche technologie heeft de laatste jaren enorme vooruitgang geboekt. De efficiëntie van fotovoltaïsche systemen is verbeterd en de prijzen zijn gedaald. Bovendien is er nu een breed scala aan fotovoltaïsche producten die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Zo zijn er bijvoorbeeld zonnepanelen die speciaal zijn ontworpen voor gebruik op daken of in gebieden met beperkte ruimte.

  1. Bijdrage aan de lokale economie

Fotovoltaïsche systemen leveren ook een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. Voor de installatie van fotovoltaïsche systemen zijn lokale arbeidskrachten en diensten nodig, wat bijdraagt tot het scheppen van werkgelegenheid.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een fotovoltaïsch systeem hangen af van verschillende factoren, zoals de grootte van het systeem, de kwaliteit van de componenten en het type installatie. In het algemeen kan echter worden gesteld dat de kosten van een fotovoltaïsch systeem de laatste jaren aanzienlijk zijn gedaald.

De kosten van een gemiddeld fotovoltaïsch systeem kunnen variëren van 5.000 euro tot 15.000 euro. Dit hangt echter sterk af van de grootte van het systeem, die op zijn beurt afhangt van de hoeveelheid benodigde elektriciteit. Een klein systeem dat ongeveer 1-2 kWp stroom produceert en voor eigen gebruik wordt gebruikt, kan al voor 5.000 euro worden geïnstalleerd. Voor een groter systeem dat meer dan 10 kWp stroom opwekt en ook elektriciteit aan het net levert, kunnen de kosten oplopen tot 15.000 euro of meer.

Het is echter belangrijk op te merken dat de kosten van een fotovoltaïsch systeem vaak afhangen van overheidssubsidies en belastingvoordelen. In veel landen zijn er speciale subsidieprogramma’s of belastingvoordelen die de aankoop en installatie van fotovoltaïsche systemen kunnen ondersteunen en de kosten kunnen drukken. Het is daarom raadzaam om u vóór de aankoop van een fotovoltaïsch systeem te informeren over mogelijke subsidies en belastingvoordelen.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een fotovoltaïsch systeem te leasen of te huren, wat de initiële kosten verlaagt. Bij deze opties moet echter worden opgemerkt dat men op lange termijn hogere kosten heeft dan bij aankoop van het systeem. Daarom is het raadzaam om de voor- en nadelen van leasing of huur zorgvuldig af te wegen ten opzichte van koop.

Wanneer verdient een systeem zichzelf terug?

De terugverdientijd van een fotovoltaïsch systeem hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van het systeem, het rendement van de modules, de kwaliteit van de componenten en het niveau van de elektriciteitsprijzen. In het algemeen kan echter worden gesteld dat een fotovoltaïsch systeem gewoonlijk tussen 7 en 12 jaar wordt afgeschreven.

Dit betekent dat de besparingen op de elektriciteitskosten die door het gebruik van het fotovoltaïsche systeem worden gerealiseerd, meestal binnen deze periode de kosten voor de aankoop en de installatie van het systeem compenseren. Na de terugverdientijd kunt u dan langdurig besparen op uw elektriciteitskosten en mogelijk zelfs winst maken met de verkoop van het overschot aan elektriciteit.

Het is echter belangrijk op te merken dat de terugverdientijd van vele factoren afhangt en dus van geval tot geval kan verschillen. Zorgvuldige planning en advies van een gekwalificeerde deskundige kunnen helpen de terugverdientijd te optimaliseren en de besparingen op lange termijn te maximaliseren.

Scroll naar boven